Bookmark and Share 
 
ताप्ती – तपती – तापती
माँ ताप्ती की आरतीऊं जय ताप्ती माता, मैया जय ताप्ती माता।तीनो लोक निस दिन ध्यावत, नारद गुण गाता।।
 
ADVERTISMENT : जिन माता सेवा समिति सूरत द्वारा भेजी गई 108 मीटर लम्बी चुनरी बारहलिंग पहुंची                               

© 2011 - 2012, माँ सूर्य पुत्री ताप्ति | www.maasuryaputritapati.com